Finansal yönetim;  bir işletme veya organizasyonun finansal hedeflere ulaşması için mali durumunun yönetimidir. En yaygın organizasyon yapısı olan ticari işletmelerin üç temel finansal hedefi; işletmenin değerini maksimize etmek, işletmenin karını maksimize etmek, ve yeterli düzeyde yatırım getirisi sağlamaktır.

Bir finansal yönetim süreci genellikle şu üç temel bileşene sahiptir;

1. Finansal Planlama

Finansal planlama, geleceğe yönelik hareket biçimini belirlemeye, politikaları saptamaya ve gözden geçirmeye katkıda bulunan bir finans tekniğidir. Diğer bir ifade ile işletmenin gelecekte ulaşmak istediği hedefe varmasına yardımcı olan bir kararlar sürecidir. Bu açıdan finansal planlama, işletmenin her alanını incelemek durumundadır.

Finansal planlama, işletmeye giren ve çıkan ödeme akımlarının sistematik bir şekilde tahmini ve hesaplanması işlemlerini konu edinir. Bir üretim biriminin planlanan faaliyetlerinin belirli bir zaman diliminde ortaya çıkmaları nedeniyle planlama, finansal yönetimin çekirdeğini oluşturmaktadır.

Yönetim her zaman işletmenin ihtiyaçlarını karşılayacak kadar finansmanın hazır olduğuna emin olmak ister. Kısa vadede finansman; ekipman ve hisselere yatırım, çalışanların maaş ödemeleri, ve sermaye temini için kullanılır. Orta ve uzun vadede finansman; işletmenin verimlilik kapasitesinin artırımı veya birleşme yolu ile büyüme için kullanılır.

2. Finansal Kontrol

Finansal kontrol, işletmenin hedeflerine ulaşıldığına emin olmaya yardımcı olan önemli bir aktivitedir. Finansal kontrol çoğunlukla aşağıdaki gibi soruları yöneltmektedir;

  1. İşletmenin varlıkları etkin ve etkili bir şekilde kullanılıyor mu?
  2. İşletmenin varlıkları güvenli mi?
  3. Yönetim, hisse sahiplerinin çıkarlarına ve işletmenin kurallarına uygun davranıyor mu?

3. Finansal Karar Verme

Finansal karar vermenin; yatırım, finansman, ve kar payı ile ilgili olarak 2 temel boyutu vardır;

Yatırımlar, işletme için en avantajlı finansman metodu seçilerek finanse edilmelidir. Başlıca finansman metotları şunlardır; sermaye artırımı, halka arz, kredi kullanımı. Sermaye artırımı ve halka arz finansman metotlarında finansmanı sağlayanların beklentileri daha büyük olacağından maliyeti daha fazla olacaktır. Çoğunlukla en uygun finansman metodu, düşük faizli kredi kullanımıdır.

Finansal karar vermenin diğer bir önemli boyutu da kar paylarının dağıtımıdır. İşletme kar payı dağıtımını yaparken karın ne kadarını hisse sahiplerine vereceğini ve ne kadarını yatırım için ayıracağını iyi ayarlamalıdır.
Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>